Restaurant Kellys
Image default
Zakelijke dienstverlening

Schakel een buitenwacht in

Om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden in en buiten een besloten ruimte kun je daar als bedrijf een buitenwacht voor inschakelen. Deze staat ook bekend onder de naam mangatwacht omdat er vaak in besloten ruimtes gewerkt wordt die alleen toegankelijk zijn via een mangat.

Wat doet een buitenwacht allemaal?

Een buitenwacht kun je inhuren via G4S. Je krijgt dan een expert over de vloer die de nodige papieren heeft om zijn of haar taak goed en volgens de wet uit te kunnen voeren. Een buitenwacht houdt toezicht op de werkzaamheden om er zo voor te kunnen zorgen dat deze veilig uitgevoerd worden en er geen brand kan ontstaan. Daarnaast bekijkt de wacht of degenen die het werk doen dit op de juiste manier doen en met de juiste veiligheidsproducten. Indien zij veiligheidskleding dienen te dragen controleert de buitenwacht daar ook op. Als het personeel niet aan de van tevoren opgestelde eisen voldoet kan de buitenwacht ze daarop aanspreken en er een oplossing voor zoeken zodat er altijd veilig gewerkt wordt. Veel voorkomende problemen worden ook geregistreerd door de buitenwacht.

Snel ingrijpen indien noodzakelijk

De buitenwacht zorgt er ook voor, mochten zich onverhoopt calamiteiten voordoen, dat de hulpdiensten gealarmeerd worden en de mensen op de werkvloer zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden. Indien de situatie erom vraagt mag de buitenwacht beslissen om het werk stil te laten leggen. Indien er brand is kan het evacuatieplan in werking treden en kan de buitenwacht beginnen met blussen, indien dit voor hem of haar mogelijk is. Wanneer de hulpdiensten ter plekke arriveren is de buitenwacht de eerste persoon waar zij mee te maken krijgen. De buitenwacht stelt de hulpdiensten op de hoogte van de situatie zodat zij direct zo efficiënt mogelijk aan het werk kunnen.